Om Stamcellebehandling i ledd
med moderat artrose

Fettvev inneholder mellom 1-2% mesenkymale stamceller, til og med i høy alder, som er lik millioner av stemceller per milliliter. Stamcellene finnes i dvale i fettvev for at personer skal kunne legge på seg fett hvis de har overskudd av kalorier uansett om de har tidligere opplevd sult eller lignende.

Hva er stamceller?

Stamcelle er en celle som kan gjennomgå selvfornyende celledeling og gi opphav til spesialiserte celler, som for eksempel en muskelcelle eller en blodcelle. Ved selvfornyende mener man at ved celledeling blir minst en av dattercellene en stamcelle, mens den andre kan bli til en spesialisert celle eller en stamcelle.

Stamceller har evnen til å reparere skadet brusk og bidrar til reduksjon av smerter og stivhet i ledd, samt bedre bevegelighet.

Artrose er den medisinske betegnelsen på slitasje eller forkalkning i ledd. Det er en degenerativ revmatisk lidelse som særlig rammer brusken i større ledd som knær, hofter og skuldre. Brusk er det glatte laget i ledd som tillater ben å gli mot hverandre uten friksjon.

Brusken i leddet har begrenset blodtilførsel, det forhindrer kroppen fra å tilstrekkelig kunne reparere de ødelagte cellene.

Ved å tilføre stamceller i det syke leddet dempes betennelsesprosessene slik at smerten og hevelsen blir betydelig mindre, og i flere tilfeller helt fraværende. Resultatet er forbedring av slitasjen, avtagende smerter og merkbar økning i din evne til å utføre aktiviteter som tidligere var for smertefulle.

Stamcellebehandling

J. Michalek, og hans gruppe gjennomførte en av de største internasjonale studiene på bruk av stamceller fra fett mot artrose. De behandlet 1128 pasienter og totalt 1856 ledd.

Pasientene hadde alt fra mild til alvorlig grad av artrose og 503 av de ventet på protese. Etter en behandling med stamceller fra fettvev valgte mer enn 90% av de protesekandidatene å avstå fra protesekirurgi. 3 måneder etter behandlingen opplevde over 80% mer enn en halvering av sine smerter og plager.

Ved å tilføre stamceller i det syke leddet dempes betennelsesprosessene slik at smerten og hevelsen blir betydelig mindre, og etter hvert helt fraværende.