Stamcellebehandling

Stamcellebehandling

Stamcellemedisin bruker kun dine egne, unike reparasjonsceller i behandlingen. Virksomme celler fra blod og fettvev hjelper kroppen å hele seg selv. Blodplater og stamceller er med på å styrke ortopedisk behandling av artrose og seneskader.

Cellene er forbundet med hverandre som i en vev og former kroppens organer, som hjernen og hjertet.

Etter at vi er født, fornyer stamceller kroppen vår i svimlende høy hastighet. Hvert sekund blir det laget 17 millioner nye celler i kroppen vår.

Ved hver celledeling kan en celle lage nye, spesialiserte celler som hudceller og nerveceller.

Hver dag dør tusenvis av celler. Det er stamcellene som produserer nye celler og på den måten reparerer og vedlikeholder organene våre. Vi har flere typer stamceller som er definert ut fra potensialet til å danne ulike typer celler. Stamcellene som blir til et foster kalles pluripotente stamceller.

I motsetning til mer spesialiserte celler, har stamceller en unik evne til å dele seg mange ganger uten å eldes. De ligger som oftest i dvale og deler seg bare en sjelden gang, kanskje bare én gang i måneden. Når en stamcelle deler seg, kan det bli dannet to nye, like stamceller. Det kan også bli dannet én ny stamcelle og én «vanlig» celle, som deretter igjen deler seg videre om og om igjen slik at det kan bli dannet tusenvis av spesialiserte celler fra én og samme stamcelle.

Stamceller kan altså bli til spesialiserte celler, men nyere forskning viser også at stamceller bidrar til å dempe betennelsesreaksjoner i kroppen.