Om stamcellebehandling

INJEKSJON AV EGET BLOD

De siste årene har dette blitt en viktig del av injeksjonsbehandlingen. Etterhvert har det kommet studier som viser at et filtrat av eget blod kan, over tid, gi en bedre effekt enn f.eks kortison. Prosessen er tidkrevende og kostbar og tilbudet er derfor ikke tilgjengelig i det offentlige. Noen faglig godt dokumenterte studier viser at inntil 70 % av injeksjonene har effekt over tid. Det er i hovedsak leddrelaterte problemer som løses med  denne formen for injeksjon. Noen senerelaterte tilstander kan også løses med blodinjeksjon.
Tennisalbue kan behandles med platerikt plasma. Achillesseneproblematikk og seneskader i skulder har trolig mindre effekt . Blod har en antiinflammatorisk effekt på slimhinnen. Ingen regenerasjon av brusk.

FULLBLOD

Dette er første generasjon av blodinjeksjon. Her dreier det seg om å tappe blod og sette det i ledd ubehandlet. Dette er en vesentlig mindre potent injeksjon enn PRP/ singel protein. Mange aktører presenterer Autologt blod (fullblod)som PRP – noe som er feil. Kostnaden ved PRP er vesentlig høyere. Dersom man har hatt effekt av PRP kan man vurdere autolog injeksjon som en «vedlikeholdsinjeksjon».

PLATERIKT PLASMA- KONSENTRERT PLASMA

Ved å tappe 60 ml blod fra pasienten kan man via 15 min sentrifugering hente ut ca 60 ml konsentrert blodplasma. Det brukes et spesialkammer for å skille blodet riktig. Det tilsettes også bikarbonat for å hindre blodet i å levre seg. De røde blodlegemene tas ut og vi sitter igjen med blodets egne stoffer som virker antiinflammatorisk. Dette første filtratet kalles platerikt plasma. Denne fraksjonen inneholder både stoffer som er positive og negative i behandlingen av irriterte slimhinner og skadet bløtvev. Dette er noe helt annet enn fullblodsinjeksjon. La deg derfor informere av behandler hva de egentlig injiserer! Det er sjelden noen allergisk reaksjon på denne behandlingen da det er pasientens eget blod som benyttes. Nærvær av PRP/ APS stimulerer til økt blodkarinnvekst.

SINGEL PROTEIN - HØYKONSENTRERT PLASMA

Dette er siste generasjon av blodinjeksdon. Ved å sentrifugere PRPdelen av blodet enda en gang får man et renere produkt. Singelprotein har da skillet ut de stoffene som virker mot sin hensikt i injeksjonssammenheng. Behandlingen tar derfor noe mere tid og er litt mer kostbar, men effekten er mer potent.
Det er absolutt slik at ikke alt skal opereres! Derfor er injeksjonsbehandling blitt et viktig behandlingsalternativ. Imidlertid er det mange hensyn å ta for å finne riktig behandlingsform. Hva som settes, hvor det settes, hvordan det settes ,på hvem det settes og av hvem det settes er viktig for å få riktig vinkling på behandlingen.

RESULTATER APS -SINGEL PROTEIN

* Signifikant mindre smerter etter 12 med hos inntil 60% av pasientene.
*Signifikant mindre benmargslesjoner og benpåleiringer i leddet (osteofytter).​
*Etter 2 år har 70 % mindre smerter etter 1 injeksjon.​
Studie presentert I  American Journal of sports medicine.