Skulderkirurgi

Generelle betrakninger om skulder og skulderoperasjoner:

Skulderen er et komplisert ledd. Det er et samspill mellom et flettverk av muskler, båndstrukturer og bruskbekledte leddflater.

Den typiske pasienten har gradvis fått smerter eller kan beskrive en akutt hendelse. Slik kan man skille mellom kroniske og akutte skuldersmerter. De akutte smertene kan, uten behandling, ofte bli kroniske.

En skulder som hopper ut av ledd kan medføre ubalanse i samspillet mellom muskler og sener. Denne kompensasjonen kan gi redusert bevegelse og smerter.

Fysioterapi er derfor meget viktig i etterkant av skader, men også for å forstå utgangspunktet for smerten.

Diagnosesetting gjøres via klinisk undersøkelse, god anamnese (høre, se, undersøke) og radiologiske undersøkelser. De siste årene har ultralyd kommet mer og mer på markedet. Det er mange som tar «raske kurs» for å bli «diagnoseekspert» gjennom ultralyd. En slik radiologisk undersøkelse bør være en «del av veien» til å sette riktig diagnose, men ikke alene. Ultralyd er en god «dynamisk» undersøkelse, men skal aldri være konklusiv.

MR er gullstandard for diagnose av skulder.

Ved Faust medisinske senter i Fredrikstad gjør jeg alle ortopediske vurderinger. Operasjonenen utfører jeg ved Colosseum Faust i Moss.

Skulderoperasjoner

De fleste operasjoner i skulder gjøres idag via kamera: arthroskopi/ kikkhullsoperasjon.

Kikkhullsoperasjon av skulderen er generelt en trygg behandling med lav risiko for alvorlige bivirkninger. Ingen operasjon er derimot helt uten risiko, dersom du vurderer denne behandlingen bør du derfor vite om de vanligste komplikasjonene.

  • Enhver operasjon innebærer en risiko for infeksjon. For skopiske undersøkelser er den sannsynligheten liten.
  • Komplikasjoner under bedø Dette er meget sjeldent.
  • Smerter i skulderen. I sjeldne tilfeller kan det oppstå langvarige smerter i skulderen etter operasjonen. Mange pasienter hr hatt smerter i lang tid før en operasjon. Ofte er kompensasjon som følge av smerte i forkant årsak til kronisk smerter i etterkant av operasjon.

Skulderoperasjoner

Kikkhullsoperasjon av skulderen er generelt en trygg behandling med lav risiko for alvorlige bivirkninger. Ingen operasjon er derimot helt uten risiko, dersom du vurderer
denne behandlingen bør du derfor vite om de vanligste komplikasjonene.
• Infeksjon. Enhver operasjon innebærer en lav risiko for infeksjon.
• Komplikasjoner under bedøvelsen. I sjeldne tilfeller kan det oppstå allergisk reaksjon eller andre bivirkninger av bedøvelsen.
• Smerter i skulderen. I sjeldne tilfeller kan det oppstå langvarige smerter i skulderen etter operasjonen.

Andre skulderoperasjoner:

Ca 85 % av alle som blir operert i skulder blir fornøyde med operasjonene. I mange tilfeller er det sekundære skader som gir vedvarende smerter selvom selve skaden er utbedret. Stram muskulatur og båndstrukturer er vanlig i lang tid etter skulder skader.

Acromionreseksjon

Den vanligste skulderoperasjonen er en acromionreseksjon. Ved denne operasjonen lager kirurgen bedre plass for senene over skulderleddet. Man fjerner da noen millimeter av beinet under acromion (det benete skulderfremspringet) med en fres, og samtidig fjernes slimposer og annet irritert/betent vev. Eventuelle forkalkninger kan også noen ganger fjernes. Dersom sener er skadet/røket, kan dette også vanligvis repareres. I slike tilfeller kan det bli aktuelt å gjøre dette via et noe større snitt i huden. Man får også utført en grundig inspeksjon av selve skulderleddet for å se om det kan være årsaker til smerte der. Leddet mellom kragebeinet (clavicula) og acromion (AC-leddet) kan også være årsak til smerter ved for eksempel artrose; noe som også kan behandles ved å fjerne litt av enden på kragebeinet (AC-leddsreseksjon).

Forskning har vist at dette inngrepet alene for 70% av pasienten ikke har noe for seg. Acromeonreseksjon gjøres derfor i mange tilfeller som kombinert prosedyre, altså samtidig som sener syes eller kragebeinet kuttes.

Biceps-tenodese

Biceps-tenodese innebærer at den lange bicepssenen kuttes ved utspringet i skulderleddet, og festes på nytt øverst på overarmsbeinet (humerus). Dette er aktuell behandling i tilfeller der bicepssenen er betydelig slitt, irritert eller ligger på feil sted inne i leddet.

I mange tilfeller blir bare len lange bicepssenen kuttet. Dette vil ikke ha stor innvirkning på bruken av skulderen. Dette inngrepet heter da bicepstenotomi.