SLAP skulderskade Ortoped Sundøen

SLAP er en forkortelse for «Superior Labrum Anterior Posterior» og beskriver en labrumskade som oppstår i fremre del av skulderleddet der bicepssenen har sitt feste i labrum.

Skademekanisme

Vanlige skademekanismer i forbindelse med SLAP-lesjoner inkluderer fall på utstrakt arm, direkte slag mot skulderen, skader i forbindelse med kraftfulle kastebevegelser over hodet samt akutt overbelastning av biceps i forbindelse med styrketrening o.l. (Bicepsmuskelen har sitt utspring i labrum) SLAP-lesjoner forekommer ofte innenfor kastesporter som håndball og baseball.

Skaden kan ha varierende alvorlighetsgrad og varierer mellom alt ifra delvis eller fullstendig avrivning til små rifter i labrum.

Symptomer og kliniske tegn

Vanlige symptomer på SLAP er:
• Dype verkende smerter i skulderen
• Låsning eller «klikkelyder» og «knirkelyder» i leddet
• Følelse av instabilitet og at «leddet er slerkete» eller «ute
av stilling»
• Smerter i skulderen ved belastning av biceps
• Følelse av styrketap
• Bevegelser over skulderhøyde er smertefulle

Diagnose

SLAP diagnostiseres gjennom klinisk undersøkelse og spesifikke tester utført av fysioterapeut eller lege. Diagnosen kan som regel bekreftes radiologisk ved hjelp av røntgen eller MR.

Behandling av SLAP lesjon

Behandling av alvorlige SLAP-lesjoner som involverer helt eller delvis avrivning av bicepssenen eller løse fragmenter av labrum krever ofte kirurgiske inngrep. Dette er for å forhindre vedvarende instabilitet og kronisk skade på sener, ledd og omkringliggende strukturer. Artroskopisk kirurgi, eller «kikkehullsoperasjon», er den vanligste og mest skånsomme formen for kirurgiske inngrep i forbindelse med labrumskader.

Fysioterapi

Etter operasjon bør man umiddelbart søke postoperativ rehabilitering hos fysioterapeut. Dette bør skje så raskt som mulig for å hindre varig nedsatt bevegelighet og for å
normalisere funksjonen i skulderleddet og omkringliggende strukturer.

I den tidlige akutte fasen etter operasjon er skulderen delvis immobilisert og fysioterapi fokuserer på forsiktig mobilisering av skulderen, i den subakutte fasen etter operasjon bør rehabiliteringen fokusere på øvelser for skulderstabilitet, opptrening og styrking av omkringliggende muskulatur.

Fysioterapeuten vil sette opp et treningsprogram med tilpassede øvelser og korrigere kompensatoriske mønstre som oppstår som følge av smerteavikende atferd og nedsatt
funksjon. Fullstendig rehabilitering etter operasjon for SLAP lesjon kan i mange tilfeller ta opptil ett år eller mer på grunn av skadens sårbare plassering og dårlig mikrosirkulasjon i bruskvev. Noe som er essensielt for kroppens reparasjonsprosesser.